ZMIANA STATUSU

 
Zmiana statusu członka Hufca Szprotawa ZHP
Imię *
Nazwisko *
Numer PESEL *
Nazwa i numer
gromady/drużyny/kręgu: *
Drużynowa-Drużynowy:
Imię. *
Nazwisko *
Data i numer rozkazu drużynowego
Wnioskuje do administratora lokalnego hufca o:
Wpisz do której jednostki przenosisz / numer i nazwa /
Opłacił składkę
Data opłacenia składki
Kwota składki PLN
Z powodu:
Uwagi, zapytania

Komenda Hufca Szprotawa ZHP jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będzie wykorzystywać tylko i wyłącznie w celach statutowych. / Dz.U. z 1997 roku nr 133, poz 883) z późniejszymi zmianami./

POWRÓT