ZHP HUFIEC SZPROTAWA        

34 GRA SPRAWNOŚCIOWA "SKRZYDŁO WOLNOŚCI"  28 II  2020

Skrzydło Wolności to harcerska gra sprawnościowa organizowana od roku 1975  w rocznicę zakończenia walk wyzwoleńczych II Wojny Światowej na Ziemi Szprotawskiej, powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich oraz Dnia Myśli Braterskiej. Twórcą i pomysłodawcą gry był Komendant Szprotawskiego Hufca ZHP śp. harcmistrz Bogusław Lisiecki. Gra była okazją do sprawdzenia wiedzy, umiejętności i podnoszenia sprawności fizycznej jej uczestników oraz była zawsze lekcją patriotyzmu i historii o dawnej i obecnej Szprotawie. Na przestrzeni lat grze towarzyszyły między innymi: zawody na orientację, konkurencje strzeleckie, sprawnościowy tor przeszkód, konkurencje medyczne, zdobywano Młodzieżową Odznakę Sprawności Obronnej. Organizowano uroczystości przyjęcia w poczet członków Związku Harcerstwa Polskiego, Przyrzeczenia Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego czy obchodów Dnia Myśli Braterskiej. Zwiedzano  szprotawskie zabytki, muzeum, Izbę Tradycji, szprotawski ratusz, kościoły oraz odwiedzano miejscowych kombatantów II WŚ. Do udziału w grze zapraszano również dzieci oraz młodzież miejscowych szkół.

 

W piątek 28 lutego o godzinie 08.30 w sali Szprotawskiego Domu Kultury spotkały się patrole zuchów, harcerzy oraz  doraźnie zmontowane grupy uczniów miejscowych szkół. Co niektórych położyła choroba i musieli zostać w domu.

 

Po apelu, odczytaniu rozkazu komendantki hufca,  omówieniu przez komendanta  34 gry  zadań dla patroli i przypomnieniu zasad bezpieczeństwa przy poruszaniu się po drogach patrole ruszyły na trasę.

Każdy patrol startował do gry z innego miejsca tzn. rozpoczynał udział w grze od innego punktu kontrolnego. 1  punkt to baza Szprotawskiego Domu Kultury - tutaj trzeba było zaprezentować  swoje umiejętności wokalne - cały patrol śpiewał piosenkę o Szprotawie lub harcerską lub własną ułożoną o swojej miejscowości.

2 punkt to  baza klubu Wiarusek - tutaj sprawdzano wiedzę i praktyczne umiejętności  z udzielania pierwszej pomocy, oraz zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Był fantom, były środki opatrunkowe, demonstrowano prawidłowe zgłoszenie wypadku pod numer 112.

3 i 4  punkt kontrolny gry to Sala Rycerska szprotawskiego ratusza -  sprawdzano wiedzę harcerską i zuchową. Patrole miały też do rozwiązania krzyżówkę - osobną dla zuchów i osobną dla pionu harcerskiego. 

5 punkt to odszukanie na mapie  i przejście przed  "Obelisk Pionierom Szprotawy" - tutaj patrole zostawiały zapalony znicz a wykonanie zadania dokumentowały zdjęciem.

6 punkt to zawody strzeleckie na strzelnicy Ligi Obrony Kraju  przy ul Warszawskiej. Każdy miał okazje strzelać z wiatrówki a najlepszy wynik 3 osób z patrolu decydował o przydzieleniu punktów dla patrolu. Nikt nie spudłował i wszyscy strzelili w tarczę!

7 punkt to przejście wzdłuż murów obronnych Szprotawy o strony parku nad rzeką Szprotawką. Podczas przemarszu trzeba było odszukać  rosnący tam  "Dąb Kościuszko", który jest potomkiem znanego "Dębu Chrobry" rosnącego w Piotrowicach, wykonanie tego zadania trzeba było również udokumentować zdjęciem przesłanym do sztabu gry.

O 12.30 zadania gry były już za wszystkimi patrolami  patrolami. Po obiedzie, na sumującym  34 grę apelu   głoszono jej wyniki. Przechodnią Statuetkę Orła  przejęła na rok grupa najmniej liczna ale za to najbardziej przebojowa utworzona na czas gry z dawnych członków drużyny Sowińskie Bobry wspomagana przez jednego (jeszcze) cywila.

Bardzo dobrze zaprezentowały się wszystkie pozostałe grypy. Dzielnie walczyły zuchy z 27 Gromady Zuchowej Leśne Ludki ze Szprotawy z próbnej Gromady Zuchowej z Przecławia, która wystawiła aż dwa patrole. Całkiem dobrze poszło grupie z Długiego oraz Kamyczkom z Małomic.

Podczas apelu  odwiedziła nas pani Ewa Gancarz  pełniąca obowiązki Burmistrza Szprotawy, która wręczyła zwycięskiemu patrolowi statuetkę orła, dyplomy. Druhna Ewa, która była kiedyś czynną harcerką opowiedziała o swojej harcerskiej drodze, o pracy w Szczepie Bobrzanie, o obozach harcerskich w Świeradowie Zdroju.

Wszystkie współzawodniczące patrole otrzymały dyplomy uczestnictwa a każdy uczestnik gry otrzymał okolicznościową przypinkę oraz  smycz z logiem 34 gry.

Bardzo dziękujemy Druhnom Kasi, Joli, Eli, Agnieszce, Joasi, Hani - opiekunkom, które przygotowały patrole do udziału w grze i opiekowały się uczestnikami podczas wykonywania zadań.

Dziękujemy pięknie też drużynie sztabowej pełniącej funkcje sędziów-rozjemców oraz wspomagającej organizacyjnie 34 grę - dziękujemy Kacprowi, Paulinie, Anicie, Mateuszowi, Kamilowi, Roksanie, Magdzie, Otylii, Natalii, Marysi i Magdzie.

Dziękujemy również tym, którzy wspomogli przebieg naszej  34 gry:

  • Szprotawskiemu Domowi Kultury

  • Urzędowi Miejskiemu w Szprotawie

  • Zarządowi Powiatowemu  Ligi Obrony Kraju w Szprotawie

  • Drukarni państwa Sikorskich

  • Zakładowi Aktywności Zawodowej w Szprotawie

  • Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie                                                                                         

 

POWRÓT