ZHP HUFIEC SZPROTAWA        

 11 BATALION DOWODZENIA - PRZODUJĄCYM  ODDZIAŁEM  WOJSKA  POLSKIEGO

 

                  

           26 marca 2014 w Warszawie podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacjyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania oraz znaków tytułów honorowych dowódcom oddziałów i instytucji wojskowych wyróżnionych przez Ministra Obrony Narodowej za szczególne osiągnięcia w 2013 roku. Dowódcy ośmiu jednostek ( wśród nich dowódca 11 batalionu dowodzenia ppłk Dariusz Lesiuk ) i dwóch instytucji wojskowych otrzymali akty nadania i statuetki, będące symbolem tego wyróżnienia, z rąk Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, któremu towarzyszył Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł.

Tytuł honorowy "Przodujący Oddział Wojska Polskiego" jest wyróżnieniem udzielanym przez Ministra Obrony Narodowej za dokonania bojowe świadczące o ofiarności i odwadze jego żołnierzy w warunkach walki zbrojnej, w czasie akcji humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, a także za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych R P oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.  / za portalem  www.wojsko-polskie.pl /

            18 kwietnia 2014 na placu apelowym 34 BKPanc w Żaganiu odbył się uroczysty apel z okazji wyróżnienia 11 Batalionu Dowodzenia im gen. broni Zygmunta Sadowskiego honorowym tytułem "Przodujący Oddział Wojska Polskiego". Z tej okazji dowódca wyróżnionej jednostki  ppłk Dariusz Lesiuk przyjął wiele gratulacji i życzeń. Jako pierwszy ppłk Dariuszowi Lesiukowi pogratulował  generał brygady Jarosław Mika  dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im Króla Jana III Sobieskiego. Były gratulacje od  byłych dowódców  11 dywizji i 11 batalionu, dowódców jednostek wchodzących w skład 11 dywizji, władz samorządowych Żagania i Szprotawy, Zespołu Szkół Nr 2 w Szprotawie, Szprotawskiego Domu Kultury, Państwowej Szkoły Muzycznej w Szprotawie. "Szanowny  Panie Pułkowniku! Z okazji wyróżnienia dowodzonego przez Pana 11 Batalionu Dowodzenia Honorowym Tytułem „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” w imieniu zuchów, harcerzy oraz instruktorów Hufca Szprotawa Związku Harcerstwa Polskiego z ogromną przyjemnością składam Panu serdeczne gratulacje. Gratuluję także wchodzącym w skład 11 batalionu wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym. Cieszę się bardzo z sukcesu 11 batalionu, to zaszczyt współpracować z tak dobrą jednostką wojskową. Życzę jeszcze bardzo wielu sukcesów w realizacji postawionych 11 batalionowi zadań" to gratulacje  jakie komendant szprotawskiego hufca  ZHP przekazał dowódcy 11 batalionu. Podczas apelu dowódca 11 batalionu, dowódcy pododdziałów 11 batalionu oraz żołnierze 11 batalionu otrzymali okolicznościowe sznury naramienne wyróżniające żołnierzy Przodującego Oddziału Wojska Polskiego. Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów 11 batalionu. Następnie, w klubie oficerskim 11 Dywizji Kawalerii Pancernej odbyło się Spotkanie Wielkanocne, podczas którego złożono sobie wzajemne życzenia świąteczne.

 

.

 

POWRÓT