HUFIEC SZPROTAWA ZHP        

Wakacje 2019 -  OBÓZ W  NIESULICACH  - niezbędne  informacje dla uczestników oraz ich rodziców.

 

Cały czas trwają przygotowania do obozu, trudno teraz nas złapać w hufcu bo biegamy za sprawami związanymi z obozem i mamy też  jeszcze inne zajęcia. Cały czas jesteśmy dostępni pod telefonami   dh Hania 508 804 746  dh Agnieszka 793 726 260   dh Przemek 501 489 933  Od dnia 03 czerwca  br. biuro Hufca Szprotawa ZHP czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00 - 18.00 ( w czwartek 20 czerwca biuro nieczynne)  W tych dniach, w tych godzinach można przynieść komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów obozowych - przypominamy, że są to 4 dokumenty:

1.Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku

2.Załącznik do Karty Uczestnika Wypoczynku

3.Warunki Uczestnictwa

4.Klauzule i zgody RODO

Możecie też te druki oddać osobie od której je dostaliście przy zapisywaniu na obóz. Osoby zamiejscowe mogą dokumenty przesłać za pośrednictwem poczty.

Pamiętajcie o sprawdzeniu czy są wszystkie wpisy, zaznaczenia i  podpisy. (czytelne podpisy obejmujące imię i nazwisko) 

 

Przypominamy: dokonując wpłat za obóz  wpisujecie symbol obozu : DSCZ-N1  lub DSCZ-N2  oraz imię i nazwisko uczestnika obozu

 

Niesulice są położone  nad przepięknym jeziorem Niesłysz, właśnie tam  organizujemy dla dzieci i młodzieży aktywny wakacyjny wypoczynek. Jesteśmy doświadczonym, solidnym,  wielokrotnie  sprawdzonym przez uczestników i ich rodziców organizatorem letniego wypoczynku. Bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, smaczne posiłki, właściwa opieka wychowawcza, dobrane do płci oraz wieku uczestników urozmaicone zajęcia programowe  stwarzające możliwość aktywnego wypoczynku i rozwoju to główne  atuty  organizowanego przez nas  obozu.

 


Wyświetl większą mapę

 

NIESULICE to wieś letniskowa koło Świebodzina w województwie lubuskim położona nad jeziorem Niesłysz zwanym też jeziorem Niesulickim. Usytuowana w lesie, z dala od dróg i szlaków komunikacyjnych baza obozowa   jest  bazą bezpieczną. Życie uczestników, pośród  dużego  lasu, w  bliskim sąsiedztwie  jeziora z czystą wodą i otaczającą „zdrową” przyrodą, sprzyjało będzie fizycznemu oraz psychicznemu wypoczynkowi uczestników.

 

Organizujemy 2 turnusy obozu stałego pod namiotami I turnus 12-19 lipca (8 dni) podczas I turnusu  funkcjonować będzie 15 osobowa gromada zuchów, II turnus 19-26 lipca (8 dni)

 

Zakwaterowanie  w Bazie Obozowej Hufca ZHP Świdnica w Niesulicach  – Obóz Hufca Szprotawa ZHP położonej w lesie nad jeziorem Niesłysz,   2 km od Niesulic, 4 km od Ołoboku, 12 km od Świebodzina, 45 km od Zielonej Góry. Teren obozu określony widocznymi granicami,  od zmroku do świtu oświetlony, dozorowany przez instruktora służbowego lub instruktora ochrony obozu. Nocleg w namiotach dziesięcioosobowych, osobno dziewczęta osobno chłopcy, maksymalnie po 5-6 osób. Wyposażenie namiotu: łóżko polowe typu „kanadyjka”, jednostronnie podgumowany  materac wojskowy, koc, regał namiotowy oraz ławka do siedzenia. W namiotach uczestników i kadry  nie ma światła, dostęp do energii elektrycznej jest w namiocie programowym. Toalety osobne dla dziewcząt,  osobne dla chłopców - budynek murowany z bieżącą wodą (po 12 kabin WC). Umywalnie i prysznice osobne dla dziewcząt osobne dla chłopców  – budynek murowany   z bieżącą zimną i ciepłą wodą (po 12 umywalek i po 7 kabin natryskowych).  Istnieje możliwość wyprania i wysuszenia odzieży. Kuchnia i stołówka - posiłki przygotowywane są przez personel kuchenny (zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów sanitarno-epidemiologicznych i zasadami prawidłowego żywienia) w murowanym budynku a  wydawane są w murowanej stołówce. Kuchnia serwuje 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) Posiłki będą urozmaicone. W jadłospisie znajdą się ciepłe dania, różne rodzaje mięs, ryby, warzywa i owoce. Obiady codziennie dwudaniowe. Na śniadania, kolacje: różne rodzaje pieczywa, kilka rodzajów wędlin, warzywa, a także  sałatki, pasty, zupy mleczne, płatki śniadaniowe, mleko, kakao, twarogi, jogurty.  Istnieje możliwość przekazania instruktorowi-wychowawcy w depozyt   tzw. kieszonkowego. Opieka medyczna - (lekarz, pielęgniarka) - polowe ambulatorium  w miejscu zgrupowania. W sytuacjach wyższej konieczności wzywamy pogotowie ratunkowe, które dociera do bazy w ciągu 15 minut.  Kąpiel i zajęcia na wodzie odbywają się pod nadzorem licencjonowanych ratowników WOPR, wydzielone kąpielisko na: płytkie - dla nie umiejących pływać  i głębokie dla umiejących pływać, plaża piaszczysta i trawiasta, duży bezpieczny pomost.

Funkcjonowanie obozu, zgodnie z przepisami o organizacji wypoczynku  zgłosimy  do Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz do centralnej bazy wypoczynku MEN. Przewozy uczestników obozu,  jak każdego roku, w celu poprawy bezpieczeństwa przewozów zgłosimy policji. Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW: polisa PZU SA nr 1039622923

 

 

Program obozu prowadzony metodą harcerską, adresowany nie tylko dla harcerzy, ( zapisane na obóz osoby z poza ZHP na czas obozu przyjmiemy na okres próbny do Szprotawskiego Hufca ZHP, być może zechcą zostać w naszej organizacji na dłużej po bliższym zapoznaniu się z metodyką harcerską - nie muszą mieć na obozie mundurów) stworzy uczestnikom obozu możliwość  wypoczynku z oderwaniem się od codziennych życiowych zadań i problemów. Nasz obóz to: życzliwość,  zrozumienie, wzajemna tolerancja oraz program aktywnego wypoczynku, w którym wplecione są elementy profilaktyk różnych zachowań. Na uczestników  czekać będą różnorodne, ciekawe i fajne propozycje programowe,  między innymi harcerstwo bez tajemnic, medycyna w plecaku, ogniska, warty, gry terenowe i podchody, dzienne i nocne alarmy połączone z ewakuacją z obozu. Będzie możliwość przedstawienia innym swoich talentów, pasji oraz zainteresowań. Będzie można pogadać i pośpiewać przy ognisku.  Nie zabraknie kąpieli w jeziorze, pływania kajakami po Niesłyszu, wycieczek terenowych.  Będą olimpiada i rozgrywki sportowe, turnieje, konkursy, pieczenie kiełbasek, dyskoteki, festiwale piosenki, konkursy plastyczne. Na zajęciach profilaktyki uzależnień uczestników obozu będziemy uczyć  między innymi jak mówić NIE substancjom uzależniającym, jak budować poczucie własnej wartości. Wojskowi ratownicy medyczni nauczą  teoretycznie i pokażą jak praktycznie udzielać pierwszej pomocy oraz podpowiedzą  jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Kontakt z kadrą instruktorską, zuchami oraz harcerzami wprowadzi uczestników w pachnący specyficzną, nieco magiczną obrzędowością harcerski klimat  obozowania, przyjaźni, braterstwa, tolerancji oraz fajnego harmonijnego życia w zespole.

Obozowa kadra, oprócz sporego doświadczenia, dobrej znajomości metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą posiada wymagane przepisami uprawnienia oraz zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa pospolite i zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne.  Kąpiel oraz zajęcia na wodzie nadzorować będą ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a całodobową opiekę medyczną zapewnią  lekarz oraz pielęgniarka.           

Zbiór zasad, instrukcji oraz obozowych regulaminów ...tutaj>>>

     

 

Regulowanie odpłatności za obóz

Koszt obozu to: 636,00 , koszt turnusu łączącego dwa turnusy  to: 1216,00

Potwierdzeniem  rezerwacji miejsca na obozie  jest  wpłata na rachunek bankowy Hufca Szprotawa ZHP  minimum 100 zł zaliczki w ciągu pięciu dni od otrzymania karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (wraz załącznikami)  lub otrzymania potwierdzenia zapisu drogą elektroniczną. Brak wpłaty zaliczki w terminie j/w  będzie  uznany przez organizatora za rezygnację uczestnika z obozu. 

Rachunek bankowy  w Banku Santander  Bank Polska S.A. 1  o Szprotawa pod nazwą: Hufiec Szprotawa ZHP ; numer rachunku  do wpłat:  

07 1090 2545 0000 0001 1351 5165

Tytułem:  " DSCZ - N1 lub N2 (w zależności od turnusu)  oraz  Imię i nazwisko dziecka.

Całość należności za obóz ( pomniejszoną o wpłaconą wcześniej  zaliczkę) należy wpłacić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem dziecka na obóz.

Fakturę za obóz  wystawiamy płatnikowi, zwracamy na to szczególną uwagę, żeby jako  wpłacający figurowała  osoba, która oczekuje faktury. Fakturę odebrać można w biurze hufca w środy i czwartki w godz 15-17 Należność za obóz należy uregulować do dnia 30 czerwca.

Najpóźniej do  dnia 14 czerwca br do biura hufca należy zwrócić wypełnione i podpisane (czytelny podpis obejmujący imię i nazwisko)  przekazane podczas zapisu na obóz następujące dokumenty: 1.Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku, 2. Załącznik do tej Karty 3.Warunki Uczestnictwa. 4. Druk Klauzul RODO  5. Zasady Uczestnictwa w obozie Hufca Szprotawa ZHP

 

Rezygnacja z udziału dziecka w obozie:

Rezygnację z  udziału dziecka  w  organizowanym obozie  należy w każdym przypadku  zgłosić organizatorowi przy czym warunkiem zwrotu wpłaconych  środków finansowych jest zgłoszenie pisemne - list polecony, e-mail  -  ważna data wpływu pisma do biura hufca lub na skrzynkę poczty elektronicznej. 

 1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  z  wjazdu na turnus w okresie  do  21  dni  od  planowanego terminu jego  rozpoczęcia organizator potrąca  15 % planowanych  kosztów.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wyjazdu  w okresie  od 20 do 14  dni od  planowanego terminu jego rozpoczęcia  organizator potrąca  30  % planowanych  kosztów.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wyjazdu  w okresie  od 13 do 7  dni od  planowanego terminu jego rozpoczęcia  organizator potrąca  60  % planowanych  kosztów.

4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  z  udziału dziecka  w wypoczynku  w dniu  krótszym jak 7 dni od planowanego wyjazdu, oraz  wcześniejszego wyjazdu  z wypoczynku   organizator   zwraca  równowartość niewykorzystanych stawek  żywieniowych.

5. Barak możliwości wyjazdu spowodowany z winy organizatora powoduje zwrot 100% środków.

Zwrotu niewykorzystanych środków dokonuje się wyłącznie, na pisemnie złożony wniosek  osobie / instytucji /  która dokonała wpłaty,  w  terminie nie później jak  do dnia  30  września   danego roku. Do pisemnego  wniosku o zwrot należy dołączyć oryginał wystawionej przez Hufiec Szprotawa ZHP  faktury VAT.

Przygotowanie dziecka do obozu oraz podstawowe informacje:

Szanowni Państwo, uczynimy wszystko, aby Wasze dzieci pożytecznie spędziły obozowe chwile. Pragniemy aby czas przeżytych wakacyjnych przygód pozwolił  Waszym dzieciom aktywnie i bezpiecznie odpocząć, aby wszystkie w zdrowiu wróciły do domów. Bardzo prosimy Państwa o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy na temat bezpieczeństwa na obozie i posłuszeństwa wobec obozowej kadry. Nie ma mowy o samodzielnej kąpieli, o samodzielnym opuszczaniu terenu obozu, próbie palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy. Wasze dziecko poprosi o kieszonkowe, ile mu dać? Bez przesady, ważne, aby swoje kieszonkowe oddało do depozytu wychowawcy – portmonetka z zawartością nie zmieni właściciela, dziecko nie wyda wszystkich pieniędzy w pierwszy dzień. Telefony komórkowe... jesteśmy przeciwnikami, aby uczestnicy zabierali na obóz telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny, ale to Państwa decyzja czy dacie swojemu dziecku telefon. Taki sprzęt uczestnicy biorą na własną odpowiedzialność, sami  go pilnują. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za  sprzęt elektroniczny uczestników. Na obozie jest ograniczony dostęp do prądu mogą być problemy z ładowaniem baterii telefonów, odtwarzaczy,  power banków.

CO ZABRAĆ NA OBÓZ  Z WYPOSAŻENIA I ODZIEŻY? Dzieci jadą do lasu nie dawajcie im najnowszych ciuszków, jak to oni teraz mówią "wypasionych" szkoda ich na szyszki i szpilki :) Będzie gdzie wyprać bieliznę, ale nie będzie mamy albo babci, która to zrobi. Maluchom przygotujmy  komplet bielizny na każdy dzień o zróbcie spis rzeczy, które zabierają na obóz.  

TORBA / DUŻY PLECAK

 • zuchy i  harcerze - zabierają ładnie poskładany mundur  (wieszak na mundur)

 • śpiwór

 • prześcieradło (niekoniecznie białe)

 • jasiek lub mała poduszeczka

 • ubranie do spania (dres lub koszulka lub pidżama)

 • nieprzemakalna kurtka

 • ciepła kurtka

 • nieprzemakalne buty (kalosze lub pionierki lub glany)

 • obuwie sportowe ( adidasy lub trampki)

 • dres lub ubranie sportowe

 • obuwie letnie (klapki lub sandały)

 • klapki pod prysznic

 • ciepła bluza, sweter, polar

 • długie spodnie

 • krótkie spodenki/spódnice

 • bielizna - tyle aby wystarczyło na każdy dzień

 • skarpetki - tyle aby wystarczyło na każdy dzień

 • strój kąpielowy

 • czapka z daszkiem lub inne okrycie głowy

 • ręcznik duży i mały

 • torba lub worek foliowy na brudną bieliznę i odzież

 • coś przeciw i po ukąszeniu komarów

 • ciekawą książkę do poczytania  ;)  ?

 • kosmetyki spakowane najlepiej w małej miękkiej  kosmetyczce  lub przyborniku a w nim:

 •  szczoteczka i pasta do  mycia zębów

 •  mydło,

 •  szampon,

 •  krem z filtrem przeciw słonecznym

 • latarka z zapasowymi  bateriami

 • przybory do szycia ( mini przybornik )

MAŁY PLECAK NA DROGĘ

 • przyjmowane leki i  napisany sposób ich dawkowania

 • legitymacja szkolna

 • długopis, zeszyt-notatnik

 • śpiewnik

 • małą butelkę niegazowanej wody

Uczestnicy nie zabierają naczyń i sztućców!  Zdecydowanie odradzamy i nie polecamy zabierania wypasionych drogich ciuchów, kolczyków, pierścionków / poza zaręczynowymi / bransoletek, "empetrójek", telefonów komórkowych - jedziemy przecież do lasu !

Jeżeli dziecko jest leczone (proszę pamiętać o wpisaniu tego faktu w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i załączniku do tej karty) i przyjmuje  leki proszę je na obóz załączyć koniecznie  w oryginalnych opakowaniach i w wystarczającej ilości na czas pobytu dziecka na obozie wraz z napisanym sposobem ich dawkowania podpisanym przez rodziców lub opiekunów prawnych.

PRZEJAZDY OBOZOWE -  N1   - 12  - 19 lipca 

Szprotawa - zbiórka na wyjazd oraz miejsce powrotu:  park za  budynkiem  Szprotawskiego Domu Kultury ul. Mickiewicza 1

Planowany wyjazd:    godz. 10.00            Planowany powrót:  ok  godz. 15.00

 

PRZEJAZDY OBOZOWE -  N2   -  19 - 26  lipca 

 

Szprotawa - zbiórka na wyjazd oraz miejsce powrotu:  park za  budynkiem  Szprotawskiego Domu Kultury ul. Mickiewicza 1

Planowany wyjazd:    godz. 09.00            Planowany powrót:  ok godz. 15.30

 

Autokary będą jechały po określonej trasie – proszę być przygotowanym na możliwe niewielkie opóźnienia.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek odebrać dziecko w dniu zakończenia placówki wypoczynku, w miejscu i o planowanej godzinie, które podane są wyżej oraz w warunkach uczestnictwa. Nasza odpowiedzialność za powierzone dziecko rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do autokaru (wyjazd na obóz), natomiast kończy się z chwilą wyjścia dziecka  z autokaru (powrót z obozu) w miejscu w, którym  powinni  na  dziecko oczekiwać rodzice lub jego prawni opiekunowie. 

Adres obozu

Imię i nazwisko

Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Świdnica nad jez. Niesłysz

Obóz  Hufca Szprotawa ZHP w Niesulicach

66-213 SKĄPE

 

Telefony kontaktowe:

do organizatora wypoczynku  508 804 746  

telefon instruktora służbowego  czynny  przez całą dobę  tak  jak turnusy obozowe - 504 288 217  

 

Dojazd do obozu jadąc od strony Ołoboku mijamy Niesulice i udajemy się w  kierunku wsi Kalinowo. Za Niesulicami na pierwszym skrzyżowaniu z drogą leśną  skręcamy w prawo – jedziemy w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego ADA, potem kierujemy się do  Bazy Obozowej Hufca ZHP Świdnica na terenie której stacjonował będzie  obóz Hufca Szprotawa ZHP.

Odwiedziny dziecka, podopiecznego  podczas trwania obozu:

Odwiedzić swoje dzieci, swoich podopiecznych możecie Państwo o każdej porze. Dobrze jeżeli o swoich odwiedzinach uprzedzicie, gdyż może się zdarzyć, że drużyna będzie przebywała poza obozem na zajęciach wynikających z programu. Podczas obozu niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu  Hufca Szprotawa ZHP w Niesulicach  wyłącznie przez swych rodziców lub opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora  obozu np. podczas zbiórki przed wyjazdem dziecka na obóz lub upoważniona przez Państwa osoba będzie posiadała Państwa upoważnienie z potwierdzoną autentycznością państwa podpisu ( pieczątka instytucji, imię i nazwisko osoby potwierdzającej oraz jej czytelny podpis obejmujący imię i nazwisko.

Informacje dodatkowe 

 • Podczas trwania obozu w Niesulicach  uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: polowa  rzymsko-katolicka Msza św.

 • W nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane kontaktowe podane w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. 

 • Podczas trwania obozu komenda obozu  przeprowadzi próbny alarm        (dzienny i nocny)   w celu przygotowania uczestników do ewentualnej sytuacji zagrożenia życia oraz nauczenia się odpowiedniego zachowania w razie faktycznego wystąpienia takiego przypadku oraz zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

 • Jeden z dni obozowych będzie OBOZOWYM DNIEM BEZ TELEFONU- DNIEM BEZ ELEKTRONIKI - uczestnicy oraz kadra na jedną dobę ( od 22.00 do 22.00 dnia następnego) wyłączą swoje telefony komórkowe, MP3 itp. Cała czas będzie czynny i dostępny w nagłych uzasadnionych wypadkach telefon instruktora służbowego  504 288 217  oraz telefony komendy zgrupowania obozów.

POWRÓT