HUFIEC SZPROTAWA ZHP        

Wakacje 2018 - FAJNY OBÓZ W  NIESULICACH  - niezbędne  informacje dla uczestników i rodziców.

 

Niesulice położone  nad przepięknym jeziorem Niesłysz, właśnie tam  organizujemy dla dzieci i młodzieży aktywny wakacyjny wypoczynek. Jesteśmy doświadczonym, solidnym,  wielokrotnie  sprawdzonym przez uczestników i ich rodziców organizatorem letniego wypoczynku. Bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, smaczne posiłki, właściwa opieka wychowawcza, dobrane do płci oraz wieku uczestników urozmaicone zajęcia programowe  stwarzające możliwość aktywnego wypoczynku i rozwoju to główne  atuty  organizowanego przez nas  obozu.

 


Wyświetl większą mapę

 

NIESULICE to wieś letniskowa koło Świebodzina w województwie lubuskim położona nad jeziorem Niesłysz zwanym też jeziorem Niesulickim. Usytuowana w lesie, z dala od dróg i szlaków komunikacyjnych baza obozowa   jest  bazą bezpieczną. Życie uczestników, pośród  dużego  lasu, w  bliskim sąsiedztwie  jeziora z czystą wodą i otaczającą „zdrową” przyrodą, sprzyjało będzie fizycznemu oraz psychicznemu wypoczynkowi uczestników.

Zakwaterowanie  w Bazie Obozowej Hufca ZHP Świdnica w Niesulicach  – Obóz Hufca Szprotawa ZHP położonej w lesie nad jeziorem Niesłysz,   2 km od Niesulic, 4 km od Ołoboku, 12 km od Świebodzina, 45 km od Zielonej Góry. Teren obozu określony widocznymi granicami,  od zmroku do świtu oświetlony, dozorowany przez instruktora służbowego. Nocleg w namiotach dziesięcioosobowych, osobno dziewczęta osobno chłopcy maksymalnie po 5-6 osób . Wyposażenie namiotu: łóżko polowe typu „kanadyjka”, jednostronnie podgumowany  materac wojskowy, koc, regał namiotowy oraz ławka do siedzenia. W namiotach uczestników i kadry  nie ma światła, dostęp do energii elektrycznej jest w namiocie programowym i instruktora służbowego. Toalety osobne dla dziewcząt,  osobne dla chłopców - budynek murowany z bieżącą wodą (po 12 kabin WC). Umywalnie i prysznice osobne dla dziewcząt osobne dla chłopców  – budynek murowany   z bieżącą zimną i ciepłą wodą (po 12 umywalek i po 7 kabin natryskowych).  Istnieje możliwość wyprania i wysuszenia odzieży. Kuchnia i stołówka - posiłki przygotowywane są przez personel kuchenny (zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów sanitarno-epidemiologicznych) w murowanym budynku a  wydawane są w murowanej stołówce. Kuchnia serwuje 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) Posiłki będą urozmaicone. W jadłospisie znajdą się ciepłe dania, różne rodzaje mięs, ryby, warzywa i owoce. Obiady codziennie dwudaniowe. Na śniadania, kolacje: różne rodzaje pieczywa, kilka rodzajów wędlin, warzywa, a także  sałatki, pasty, zupy mleczne, mleko, kakao, twarogi, jogurty.  Istnieje możliwość przekazania instruktorowi-wychowawcy w depozyt   tzw. kieszonkowego. Opieka medyczna - (lekarz, pielęgniarka) - polowe ambulatorium  w miejscu zgrupowania. W sytuacjach wyższej konieczności wzywamy pogotowie ratunkowe, które dociera do bazy w ciągu 15 minut.  Kąpiel i zajęcia na wodzie odbywają się pod nadzorem licencjonowanych ratowników WOPR, wydzielone kąpielisko na płytkie - dla nie umiejących pływać  i głębokie dla umiejących pływać, plaża piaszczysta i trawiasta, duży pomost.

Funkcjonowanie obozu, zgodnie z przepisami o organizacji wypoczynku  zgłosiliśmy  do Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz do centralnej bazy wypoczynku MEN - numer zgłoszenia 23502/LUB/2018-L. Przewozy uczestników obozu,  jak każdego roku zgłosimy policji. Uczestnicy oraz kadra są objęci ubezpieczeniem: NNW: polisa PZU SA nr 1029843293, oraz ubezpieczeniem OC: polisa PZU SA nr 1016432083. Ubezpieczenie NNW obejmuje: świadczenie z tytułu śmierci, świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, assistance zakres podstawowy (suma ubezpieczenia: 24 000 zł), zwrot kosztów leczenia (limit świadczenia 3600 zł), następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

.

 

Program obozu prowadzony metodą harcerską, adresowany nie tylko dla harcerzy ( niezrzeszonych cywilów na czas obozu przyjmujemy na okres próbny do ZHP, być może zostaną w naszej organizacji na dłużej )  stworzy uczestnikom obozu możliwość  wypoczynku z oderwaniem się od codziennych życiowych zadań i problemów. Nasz obóz to: życzliwość,  zrozumienie, wzajemna tolerancja oraz program aktywnego wypoczynku, w którym wplecione są elementy profilaktyk różnych zachowań. Na uczestników  czekają różnorodne, ciekawe i fajne propozycje programowe,  między innymi harcerstwo bez tajemnic, medycyna w plecaku, ogniska, warty, gry terenowe i podchody, dzienne i nocne alarmy połączone z ewakuacją z obozu. Będzie możliwość przedstawienia innym swoich talentów, pasji oraz zainteresowań. Będzie można pogadać i pośpiewać przy ognisku.  Nie zabraknie kąpieli w jeziorze, pływania kajakami po Niesłyszu, wycieczek terenowych.  Będą olimpiada i rozgrywki sportowe, turnieje, konkursy, pieczenie kiełbasek, dyskoteki, festiwale piosenki, konkursy plastyczne. Na zajęciach profilaktyki uzależnień uczestników obozu będziemy uczyć  między innymi jak mówić NIE substancjom uzależniającym, jak budować poczucie własnej wartości. Wojskowi ratownicy medyczni nauczą  teoretycznie i pokażą jak praktycznie udzielać pierwszej pomocy oraz podpowiedzą  jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Kontakt z kadrą instruktorską, zuchami oraz harcerzami wprowadzi uczestników w pachnący specyficzną, nieco magiczną obrzędowością harcerski klimat  obozowania, przyjaźni, braterstwa, tolerancji oraz fajnego harmonijnego życia w zespole.

Obozowa kadra, oprócz sporego doświadczenia, dobrej znajomości metodyki pracy posiada wymagane przepisami uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą  oraz zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa pospolite i zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne.  Kąpiel oraz zajęcia na wodzie nadzorować będą ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a całodobową opiekę medyczną zapewnią  lekarz oraz pielęgniarka. 

     

 

Regulowanie odpłatności za obóz

Potwierdzeniem  rezerwacji miejsca na obozie  jest  wpłata na rachunek bankowy Hufca Szprotawa ZHP  minimum 100 zł zaliczki w ciągu pięciu dni od otrzymania karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (wraz załącznikami)  lub otrzymania potwierdzenia zapisu drogą elektroniczną w przypadku zapisu przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora. Brak wpłaty zaliczki w terminie j/w  może być uznany przez organizatora za rezygnację uczestnika z obozu. 

Rachunek bankowy  w Banku Zachodnim WBK SA 1  o Szprotawa pod nazwą: Hufiec Szprotawa ZHP ; numer rachunku  do wpłat:  

07 1090 2545 0000 0001 1351 5165

Tytułem:  " DSCZ - N1 lub N2 (w zależności od turnusu) skierowanie na obóz do Niesulic  Imię i nazwisko dziecka.

Całość należności za obóz ( pomniejszona o zaliczkę należy wpłacić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem dziecka na obóz.

 Fakturę za obóz  wystawiamy płatnikowi, zwracamy na to szczególną uwagę, żeby jako  wpłacający figurowała  osoba, która oczekuje faktury. Fakturę odebrać można w biurze hufca w środy i czwartki w godzinach 15-17, nieodebrane faktury przekażemy Państwu podczas odpraw przed wyjazdem dzieci na obóz lub państwa dzieciom w dniu zakończenia obozu. Należność za obóz należy uregulować do dnia 30 czerwca.

Najpóźniej do  dnia 30 czerwca br do biura hufca należy zwrócić podpisane dokumenty obozowe - karta kwalifikacyjna, załącznik do karty kwalifikacyjnej oraz warunki uczestnictwa.

 

Rezygnacja z udziału dziecka w obozie:

Rezygnację z  udziału dziecka  w  organizowanym obozie  należy w każdym przypadku  zgłosić organizatorowi przy czym warunkiem zwrotu wpłaconych  środków finansowych jest zgłoszenie pisemne - list polecony, e-mail  -  ważna data wpływu pisma do biura hufca lub na skrzynkę poczty elektronicznej. 

 1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  z  wjazdu na turnus w okresie  do  21  dni  od  planowanego terminu jego  rozpoczęcia organizator potrąca  15 % planowanych  kosztów.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wyjazdu  w okresie  od 20 do 14  dni od  planowanego terminu jego rozpoczęcia  organizator potrąca  30  % planowanych  kosztów.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z wyjazdu  w okresie  od 13 do 7  dni od  planowanego terminu jego rozpoczęcia  organizator potrąca  60  % planowanych  kosztów.

4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji  z  udziału dziecka  w wypoczynku  w dniu  krótszym jak 7 dni od planowanego wyjazdu, oraz  wcześniejszego wyjazdu  z wypoczynku   organizator   zwraca  równowartość niewykorzystanych stawek  żywieniowych.

5. Barak możliwości wyjazdu spowodowany z winy organizatora powoduje zwrot 100% środków.

Zwrotu niewykorzystanych środków dokonuje się wyłącznie, na pisemnie złożony wniosek  osobie / instytucji /  która dokonała wpłaty,  w  terminie nie później jak  do dnia  30  września   danego roku. Do pisemnego  wniosku o zwrot należy dołączyć oryginał wystawionej przez Hufiec Szprotawa ZHP  faktury VAT.

Przygotowanie dziecka do obozu oraz podstawowe informacje organizacyjne:

Szanowni Państwo, uczynimy wszystko, aby Wasze dzieci pożytecznie spędziły obozowe chwile. Pragniemy aby czas przeżytych wakacyjnych przygód pozwolił  Waszym dzieciom aktywnie i bezpiecznie odpocząć, aby wszystkie w zdrowiu wróciły do domów. Bardzo prosimy Państwa o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy na temat bezpieczeństwa na obozie i posłuszeństwie wobec obozowej kadry. Nie ma mowy o samodzielnej kąpieli, o samodzielnym opuszczaniu terenu obozu, próbie palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy. Wasze dziecko poprosi o kieszonkowe, ile mu dać? Bez przesady, ważne, aby swoje kieszonkowe oddało do depozytu wychowawcy – portmonetka z zawartością nie zmieni właściciela, dziecko nie wyda wszystkich pieniędzy w pierwszy dzień. Telefony komórkowe... jesteśmy przeciwnikami, aby uczestnicy zabierali na obóz telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny, ale to Państwa decyzja czy dacie swojemu dziecku telefon. Taki sprzęt uczestnicy biorą na własną odpowiedzialność, sami  go pilnują. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za  sprzęt elektroniczny uczestników. Na obozie jest ograniczony dostęp do prądu mogą być problemy z ładowaniem baterii telefonów, odtwarzaczy,  power banków.

CO ZABRAĆ NA OBÓZ  Z WYPOSAŻENIA I ODZIEŻY? Dzieci jadą do lasu nie dawajcie im najnowszych ciuszków, jak to oni teraz mówią "wypasionych" szkoda ich na szyszki i szpilki :) Będzie gdzie wyprać bieliznę, ale nie będzie mamy albo babci, która to zrobi. Maluchom przygotujmy  komplet bielizny na każdy dzień o zróbcie spis rzeczy, które zabierają na obóz.  

TORBA / DUŻY PLECAK

 • zuchy i  harcerze - zabierają ładnie poskładany mundur  (wieszak na ten mundur)

 • śpiwór

 • prześcieradło (niekoniecznie białe)

 • jasiek lub mała poduszeczka

 • ubranie do spania (dres lub koszulka lub pidżama)

 • nieprzemakalna kurtka

 • ciepła kurtka

 • nieprzemakalne buty (kalosze lub pionierki lub glany)

 • obuwie sportowe ( adidasy lub trampki)

 • dres lub ubranie sportowe

 • obuwie letnie (klapki lub sandały)

 • klapki pod prysznic

 • ciepła bluza, sweter, polar

 • długie spodnie

 • krótkie spodenki/spódnice

 • bielizna - tyle aby wystarczyło na każdy dzień

 • skarpetki - tyle aby wystarczyło na każdy dzień

 • strój kąpielowy

 • czapka z daszkiem lub inne okrycie głowy

 • ręcznik duży i mały

 • torba lub worek foliowy na brudną bieliznę i odzież

 • coś przeciw i po ukąszeniu komarów

 • ciekawą książkę do poczytania  ;)  ?

 • kosmetyki spakowane najlepiej w małej miękkiej  kosmetyczce  lub przyborniku a w nim:

 •  szczoteczka i pasta do  mycia zębów

 •  mydło,

 •  szampon,

 •  krem z filtrem przeciw słonecznym

MAŁY PLECAK NA DROGĘ

 • przyjmowane leki i  napisany sposób ich dawkowania

 • legitymacja szkolna

 • długopis, zeszyt-notatnik

 • latarka z zapasowymi  bateriami

 • przybory do szycia ( mini przybornik )

 • śpiewnik

 • małą butelkę niegazowanej wody

Uczestnicy nie zabierają naczyń i sztućców!  Zdecydowanie odradzamy i nie polecamy zabierania wypasionych drogich ciuchów, kolczyków, pierścionków / poza zaręczynowymi / bransoletek, "empetrójek", telefonów komórkowych - jedziemy przecież do lasu !

Jeżeli dziecko jest leczone (proszę pamiętać o wpisaniu tego faktu w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i załączniku do tej karty) i przyjmuje  leki proszę je na obóz załączyć koniecznie  w oryginalnych opakowaniach i w wystarczającej ilości na czas pobytu dziecka na obozie wraz z napisanym sposobem ich dawkowania podpisanym przez rodziców lub opiekunów prawnych.

PRZEJAZDY OBOZOWE -  N1   - 13  - 20 lipca 

Szprotawa - zbiórka na wyjazd oraz miejsce powrotu:  park za  budynkiem  Szprotawskiego Domu Kultury ul. Mickiewicza 1

Planowany wyjazd:    godzina 10.00            Planowany powrót:    godzina 15.30

 

PRZEJAZDY OBOZOWE -  N2   -  20 - 27  lipca 

 

Szprotawa - zbiórka na wyjazd oraz miejsce powrotu:  park za  budynkiem  Szprotawskiego Domu Kultury ul. Mickiewicza 1

Planowany wyjazd:    godzina 10.00            Planowany powrót:    godzina 16.00

 

Autokary będą jechały po określonej trasie – proszę być przygotowanym na możliwe niewielkie opóźnienia  spowodowane trwającą  budową drogi S3 lub innymi zdarzeniami na drodze.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek odebrać dziecko w dniu zakończenia placówki wypoczynku, w miejscu i o planowanej godzinie, które podane są wyżej oraz w informatorze. Nasza odpowiedzialność za powierzone dziecko rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do autokaru (wyjazd na obóz), natomiast kończy się z chwilą wyjścia dziecka  z autokaru (powrót z obozu) w miejscu w, którym  powinni  na  dziecko oczekiwać rodzice lub jego prawni opiekunowie. 

Adres obozu

Imię i nazwisko

Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Świdnica nad jez. Niesłysz

"Fajny Obóz"  Hufca Szprotawa ZHP w Niesulicach

66-213 SKĄPE

 

Telefony kontaktowe:

do organizatora wypoczynku  695 349 072  

telefon instruktora służbowego  czynny  tak  jak turnusy obozowe - 504 288 217  czynny całą dobę

 

Dojazd do obozu jadąc od strony Ołoboku mijamy Niesulice i udajemy się w  kierunku wsi Kalinowo. Za Niesulicami na pierwszym skrzyżowaniu z drogą leśną  skręcamy w prawo – jedziemy w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego ADA, potem kierujemy się do  Bazy Obozowej Hufca ZHP Świdnica na terenie której stacjonował będzie  obóz Hufca Szprotawa ZHP.

Odwiedziny dziecka, podopiecznego  podczas trwania obozu:

Odwiedzić swoje dzieci, swoich podopiecznych możecie Państwo o każdej porze. Dobrze jeżeli o swoich odwiedzinach uprzedzicie, gdyż może się zdarzyć, że drużyna będzie przebywała poza obozem na zajęciach wynikających z programu. Podczas obozu niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu  Hufca Szprotawa ZHP w Niesulicach  wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora  obozu np. podczas zbiórki przed wyjazdem dziecka na obóz.

Informacje dodatkowe 

 • Podczas trwania obozu w Niesulicach  uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: polowa Msza św. rzymsko-katolicka. 

 • W nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane kontaktowe podane w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. 

 • Podczas trwania obozu komenda obozu  przeprowadzi próbny alarm ( dzienny i nocny )   w celu przygotowania uczestników i kadry do ewentualnej sytuacji zagrożenia życia oraz nauczenia się odpowiedniego zachowania w razie faktycznego wystąpienia takiego przypadku.

POWRÓT