ZHP HUFIEC SZPROTAWA        

KRÓTKO O HUFCU  SZPROTAWA

 

Szprotawski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego jest hufcem miejsko - gminnym. Wchodzi w skład Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,  administracyjnie obejmuje teren miast i gmin: Szprotawy, Małomic, Kożuchowa oraz gminy Niegosławice.  Działa na terenie dwóch powiatów: Żagania oraz Nowej Soli. Aktualnie tworzą go członkowie gromad, drużyn oraz kręgów ze Szprotawy, Kożuchowa, Wiechlic-Lotniska, Siecieborzyc,  oraz Małomic.  23 listopada 2019 r. obradował Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który przyjął Stanowisko zjazdu. Hufcem kieruje komendantka hufca, komendantka wraz z komendą, która zbiera się co najmniej raz w miesiącu w celu omawiania bieżących zadań hufca, dokonuje oceny zadań zrealizowanych, przyjmuje informacje, wytycza nowe zadania.  W październiku 2018 podczas zjazdu nadzwyczajnego  wybrano delegata na zjazd chorągwi. Komisja Rewizyjna Hufca sprawuje nadzór nad działalnością całego hufca. W hufcu działają gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, kręgi instruktorskie, zespół programowy, kwatermistrzowski, zespół kształcenia w hufcu - komisja stopni instruktorskich oraz doraźnie powoływane zespoły i sztaby.  Hufiec posiada wystarczająco wyposażone  biuro z dostępem do sieci internetu oraz dysponuje  sprzętem  kwatermistrzowsko - obozowym  wystarczającym do zorganizowania  obozu stałego dla ponad 80 osób. Od kilkunastu lat jesteśmy w naszym mieście, organizatorem wypoczynku letniego na  dużą skalę.  Nasze "sztandarowe imprezy" to między innymi: cykliczne zloty hufca, lokalne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcja Betlejemskiego Światła Pokoju czy gra sprawnościowo-terenowa Skrzydło Wolności organizowana z okazji rocznic zakończenia działań II Wojny Światowej na Ziemi Szprotawskiej. Trudno byłoby nam działać bez sojuszników i przyjaciół. Nie mamy co prawda, sformalizowanego Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, ale wiemy i mamy tego dowody na co dzień, że wielu na naszą działalność patrzy z uznaniem i sympatią. Bardzo wysoko oceniamy współpracę z 11 Batalionem Dowodzenia im gen broni Zygmunta Sadowskiego. Szczególnie cieszymy się z pomocy i zaufania rodziców naszych zuchów i harcerzy, nauczycieli oraz dyrektorów szkół, którzy widzą w nas odpowiedzialnego sojusznika oraz współpartnera  w realizacji zadań wynikających z procesu wychowania dzieci i młodzieży. W niektórych miejscowych szkołach, w których  o harcerzach nikt dawno nie słyszał, zaczynają pojawiać się "pierwsze harcerskie jaskółki". Naszą działalność oraz nasze istnienie dostrzegają też lokalne władze samorządowe, niestety nie przez wszystkich i nie zawsze  przekłada się to na  finansowe wsparcie realizowanych  przez nas zadań na rzecz społeczności lokalnych.  Na terenie działania naszego hufca jesteśmy jedyną organizacją harcerską.

 

POWRÓT