HUFIEC  SZPROTAWA  ZHP       

KOMISJA  STOPNI  INSTRUKTORSKICH  HUFCA  SZPROTAWA  ZHP

 

 

W   ostatnią środę każdego miesiąca, w godzinach  15.00 - 17.00 w biurze hufca  dyżurować będą członkowie komisji stopni instruktorskich hufca, (w przypadku dnia ustawowo wolnego dyżur nie odbędzie się). Podczas dyżurów przyjmowane są wnioski w sprawie prób instruktorskich, dokumentacja realizowanych zadań, udzielane są konsultacje itp. Wnioski w sprawie otwierania i zamykania prób rozpatrywane są wyłącznie podczas zbiórki komisji stopni, które w miarę potrzeb zwołuje przewodnicząca komisji.

 

SKŁAD KOMISJI

 

 

PRZEWODNICZĄCA HM  WIOLETTA WÓJTOWICZ-SEKUŁA              wiola1963@o2.pl

 

 

                

Z-CA  PRZEWODNICZĄCEJ    PHM  WALDEMAR BŁAŻKÓW

w.blazkow@wp.plL

 

 

 

 

CZŁONEK KOMISJI  PHM  AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA

dzu_nia@o2.pl

 

 

 

CZŁONEK KOMISJI HM  PRZEMYSŁAW  LISIECKI

przemyslaw.lisiecki@zhp.netpl

 

 

 

Dokumenty regulujące pracę komisji:

1.Zasady zdobywania stopni instruktorskich w ZHP  - Uchwałą RN   <<TUTAJ>>

2.Regulamin  wewnętrzny KSI Hufca Szprotawa    <<TUTAJ>> 

3.Wniosek o otwarcie próby na stopień pwd    <<TUTAJ>>    <<POBIERZ>>

4.Przewodnik po przewodniku     <<TUTAJ>>

5.Ankieta kandydacka  <<TUTAJ>>

 

 

Raport z przebiegu działalności komisji  w roku 2016 <<TUTAJ>>

 

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Szprotawa ZHP wprowadza "RAPORT Z REALIZACJI  PRÓBY INSTRUKTORSKIEJ",  który będzie  okresową informacją o planach i realizacji zadań próby na stopień instruktorski w przeciągu 3 kolejnych miesięcy.

 

Przypominamy, że  warunkami otwarcia prób instruktorskich są między innymi: 

  • opłacone na bieżąco składki członkowskie,

  • brak jakichkolwiek nieuregulowanych  zaległości finansowych wobec hufca,

  • brak jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań materialnych wobec hufca,

  • kompletnie uzupełnione wpisy osobowe  w Ewidencji ZHP. ( Nie można otworzyć próby jeżeli nie złożyło się Przyrzeczenia Harcerskiego, o czym świadczy brak wpisu daty i nr rozkazu o złożeniu PH )

Zadania wykonujemy po otworzeniu próby / nie dotyczy ukończonych kursów / data otwarcia próby nie może być wcześniejsza od daty uregulowania należności oraz dokonania uzupełnień w Ewidencji ZHP.

 

 

POWRÓT