ZHP HUFIEC SZPROTAWA        

KOMISJA   REWIZYJNA   HUFCA   SZPROTAWA  ZHP

 

Przewodnicząca

podharcmitrzyni Raisa Wolańska

raisa.wolanska@zhp.net.pl

 

 

 

Z-ca przewodniczącej

 

 

 

 

przewodniczka Katarzyna Branicka

katarzyna.branicka@zhp.net.pl

 

 

Członek komisji

 

 

 

 

przewodnik Rajmund Warzuszyński

rajmund.warzuszynski@zhp.net.pl

          

 

POWRÓT