ZHP HUFIEC SZPROTAWA        

FORMULARZ KARTA

 
Dane członków drużyny podlegające wprowadzeniu do systemu Ewidencja ZHP
Gromada/ Drużyna
– numer i nazwa oraz środowisko: *
Imię *
Nazwisko *
Numer PESEL *
Ulica nr domu/mieszkania. *
Miejscowość. *
Kod pocztowy - Poczta -
E-mail
Przydział służbowy
Data wstąpienia do ZHP *
Data złożenia obietnicy zuchowej *
Data złożenia przyrzeczenia harcerskiego *
Aktualny stopień z datą przyznania i numerem rozkazu, kto wydał rozkaz *
Wykształcenie *
Miejsce Pracy lub Nauki *
Zdobyte sprawności z datą przyznania i numerem rozkazu, kto wydał rozkaz
Uwagi, zapytania

Komenda Hufca Szprotawa ZHP jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będzie wykorzystywać tylko i wyłącznie w celach statutowych. / Dz.U. z 1997 roku nr 133, poz 883) z późniejszymi zmianami./

POWRÓT