ZHP HUFIEC SZPROTAWA        

 27 LOKALNY SZPROTAWSKI  FINAŁ  WIELKIEJ ORKIESTRY ¦WIˇTECZNEJ POMOCY  

Sztab 27 finału nr 229 tworzyli: szef sztabu hm  Przemek Lisiecki, biuro sztabu - hm Hanna Lisiecka, zabezpieczenie żywieniowe wolontariuszy grupy szprotawskiej i sztabu  Wanda Piwtorak i Małgorzata Chmielewska-Lisiecka. Zabezpieczenie kwatermistrzowskie sztabu Kacper Blacha. Koordynatorzy grup terenowych – Małgorzata Augustyniak Leszno Górne, hm Wioletta Wójtowicz-Sekuła  Wiechlice, pwd Katarzyna Branicka – Małomice.  Komisja Finansowa – zliczaj±ca  pieni±dze i opracowanie finansowe wyników - Anna Krasowska – szefowa komisji, członkowie komisji: Anna i Jerzy Zajdelowie, Waldemar Błażków, Agnieszka ¦liwińska. Hufiec Szprotawa działa na terenie miast i gmin Szprotawa i Małomice z tego też względu nasi wolontariusze skupieni wokół 229 sztabu s± mieszkańcami tych naszych gmin. Nie trzeba było być harcerzem aby wł±czyć się do działań 13 stycznia na rzecz WO¦P, wystarczyło się zgłosić do sztabu lub koordynatora grupy terenowej. W tym roku mieli¶my zarejestrowanych w fundacji WO¦P  70 wolontariuszy, którzy otrzymali  kolorowe identyfikatory uprawniaj±ce do prowadzania publicznej kwesty. Oprócz wolontariuszy z identyfikatorami do działań na rzecz naszego finału przył±czyły się lokalne samorz±dy, miejscowe szkoły oraz spora grupa ludzi dobrej woli,  a wszyscy razem utworzyli   tzw. grupę organizatorów  lokalnego finału. Byli w tej grupie burmistrzowie naszych miast, dyrektorzy i pracownicy miejscowych domów kultury, dyrektorzy oraz nauczyciele niektórych miejscowych szkół.  Do organizatorów  doł±czyły drużyny harcerskie, działaj±ce przy szkołach rady rodziców, samorz±dy uczniowskie. Szprotawscy policjanci przeszkolili wolontariuszy jak bezpiecznie kwestować, jak zachować się w przypadku próby zaboru skarbonek.  Duża grupa,  która wspomogła finał  to  sponsorzy finału, sponsorzy sztabu i sztabów terenowych, sponsorzy i fundatorzy przekazuj±cy przeróżne gadżety do zlicytowania. Kolejna bardzo ważna grupa to rodzice i  opiekunowie wolontariuszy, którzy pomimo niesprzyjaj±cej pogody, razem z podopiecznymi  wolontariuszami zbierali pieni±dze do skarbonek. Kwesta na ulicach zakończyła się o godz. 15.30 ale czę¶ć wolontariuszy i opiekunów pracowała dalej  podczas koncertów finałowych zbieraj±c  tzw. wej¶ciówki już nie do swoich  indywidualnych skarbonek. W sztabie lokalnym  i w sztabach terenowych , dzięki sponsorom  zadbano o tych, którzy kwestowali. Była gor±ca herbata, kawa, ciasta, p±czki, owoce, można było zje¶ć ciepły posiłek, były kanapki itp. Ale największ±  była grupa tych, którzy "nie żałuj±c grosza" zagrali z nami w tej orkiestrze wrażliwych i dobrych serc.  

Osobi¶cie w  27 finale grałem po  raz 25, przed laty pocz±tkowo jako wolontariusz a potem jako szef kolejnych sztabów przy szprotawskim hufcu ZHP i niech mi z tego powodu będzie wolno teraz podziękować  Wam Wolontariuszom 27 finału i  w Waszym imieniu wszystkim, Tym którzy bez względu na zajmowane stanowisko, przynależno¶ć polityczn±, wyznanie, płeć, rasę, kolor skóry zagrali razem z naszym 229 sztabem na rzecz najmłodszych. Wielkie, bardzo wielkie  podziękowania dla Was wszystkich. 

Jeżeli która¶ grupa terenowa chce podzielić się zdjęciami i wrażeniami  z imprezy u siebie, o tym co się u Was działo podczas finału to prosimy o nadesłanie materiałów na adres poczty elektronicznej   szprotawa@zhp.pl

Dziękujemy też Tym, którzy usiłowali nam w finale przeszkodzić, Wasza niezrozumiała dla nas  postawa spowodowała, że jeszcze więcej pieniędzy trafiło do skarbonek.

Pomaganie jest dziecinnie proste… prawda?  Warto i trzeba grać dalej, grać do końca ¶wiata i jeden dzień dłużej… i koniecznie z Jurkiem Owsiakiem.

A teraz wyniki:

Lp.

Grupy terenowe

Uzyskana kwota

1.

Szprotawa

19.611,12

2.

Wiechlice

7.494,26

3.

Małomice

9.017,21

4.

Leszno Górne

3.189,92

 

WSZYSCY RAZEM

39.312,51

Szprotawa:

1

Kwesta uliczna wolontariuszy

9.973,66

2

Wej¶ciówki na koncert w domu kultury, w tym pieni±dze przynoszone  do siedziby sztabu w dniu finału.

2.312,67

3

Licytacja gadżetów podczas koncertu

6.832,65

4

27 Gromada Zuchowa Le¶ne Ludki

219,64

5

Foto-budka – G Pusiarski

136,96

6

Kawiarnia  "Na Szlaku Smaku"

135,54

 

RAZEM

19.611,12

Wiechlice:

1

Kwesta uliczna wolontariuszy

3.283,51

2

Licytacja gadżetów WO¦P podczas koncertu

506,00

3

Rada Rodziców przy SP Wiechlice – kiermasz, licytacja gadżetów podczas koncertu finałowego

3.704,75

 

RAZEM

7.494,26

Małomice:

1

Kwesta uliczna wolontariuszy

5.807,20

2

Licytacja podczas koncertu

3.210,01

 

RAZEM

9.017,21

Leszno Górne:

1

Kwesta uliczna wolontariuszy

2.554,31

2

Dyskoteka na terenie Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym

635,61

 

RAZEM

3.189,92

Rozliczenie indywidualne wolontariuszy – z uwagi na RODO podajemy tylko numery identyfikatorów, wolontariusze  znaj±  swoje  numery identyfikacyjne. Każdy wolontariusz po przyjęciu rozliczenia finansowego sztabu otrzyma od Fundacji WO¦P wiadomo¶ć sms z podaniem wysoko¶ci kwoty jaka się znalazła w jego skarbonce. Zebrane waluty wymienialne zostan± dopisane po odkupieniu ich przez mBank. A terasz jak wygl±dało rozliczenie  skarbonek w poszczególnych ¶rodowiskach: 

SZPROTAWA

0015/229

418,77

0016/229

249,63

0017/229

265,86

0018/229

578,33

0019/229

614,91

0020/229

177,99

0021/229

224,98

0022/229

265,91

0024/229

204,54

0025/229

161,62

0026/229

925,97

0027/229

762,36

0029/229

472,98

0030/229

521,77

0031/229

650,33

0032/229

608,09

0033/229

170,96

0034/229

1251,63

0036/229

179,43

WIECHLICE

0051/229

265,59

0052/229

644,09

0053/229

913,60

0054/229

131,28

0055/229

194,61

0056/229

89,35

0057/229

100,75

0058/229

167,22

0059/229

65,32

0060/229

112,30

0061/229

76,18

0062/229

257,76

0063/229

265,46

 

 MAŁOMICE:

0001/229

361,04

0002/229

311,99

0003/229

588,29

0005/229

214,95

0006/229

317,73

0007/229

297,78

0008/229

397,04

0009/229

209,04

0010/229

1199,76

0011/229

351,26

0012/229

131,84

0013/229

1219,42

0014/229

207,06

 LESZNO GÓRNE

0039/229

177,00

0040/229

83,36

0041/229

263,45

0042/229

79,91

0043/229

226,81

0044/229

79,00

0045/229

367,22

0046/229

155,12

0047/229

236,88

0048/229

223,85

0049/229

381,25

0050/229

280,46

 

Klienci sklepu Lidl Polska w Szprotawie  wrzucili  do puszek datki w wysoko¶ci 8,8 tys. zł. Załodze sklepu dziękujemy i  gratulujemy skutecznej metody  przekonywania klientów a klientom sklepu dziękujemy za okazane serce. Na zdjęciu m. innymi  panie ze szprotawskiego Lidla w Warszawie. 

Gdy odliczymy  kasę z Małomic a dodamy kasę z Lidla to i tak w szprotawskiej gminie zebrano  ponad 39 tysięcy złotych. 

 

POWRÓT