ZHP HUFIEC SZPROTAWA        

DANE ADRESOWE - KONTAKT - DNI I GODZINY PRACY BIURA

 

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ  ZWIĄZKU HARCERSTWA  POLSKIEGO       HUFIEC SZPROTAWA  ZHP

Jednostka  Terenowa Organizacji Pożytku Publicznego - Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP KRS:  0000282625
REGON 080187750    NIP:  929-000-27-49
Adres: Hufiec Szprotawa ZHP   ul. Krasińskiego  23 67-300 Szprotawa
Email:  szprotawa@zhp.pl      gg 31812325 Telefon:  695 349 072
Rachunek bankowy:  Santander Bank Polska SA 1 oddział w Szprotawie 07 1090 2545 0000 0001 1351 5165
Biuro hufca czynne:  

W  drugą i ostatnia środę  każdego miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00       

Dyżur komendanta  hufca: 

W  drugą i ostatnia środę  każdego miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00      

Zbiórki komendy hufca:

Po telefonicznym uzgodnieniu co najmniej  jeden raz w miesiącu lub w razie potrzeb częściej.

Dyżury członków zespołu kształcenia  w tym komisji stopni instruktorskich:

W  ostatnią środę każdego  miesiąca  w godzinach od 15.00 do 18.00       

W razie potrzeby, po wcześniejszych uzgodnieniach możliwe są spotkania zespołu kształcenia oraz komendantki hufca w innych terminach.

 
   
Serwis  techniczny, administrator strony, kontakt szprotawa@zhp.pl   gg 294606

POWRÓT