ZHP HUFIEC SZPROTAWA        

1 % podatku dla  organizacji pożytku publicznego?   Tak,  1% dla  Hufca  Szprotawa ZHP! 

 

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego. Możecie pomóc zuchom, harcerzom, którzy spędzając czas na zbiórkach zapełniają swój wolny czas, bawią się i uczą, rozwijają swoje umiejętności, utrwalają i stosują prawidłowe postawy i nawyki, nie sięgają po narkotyki, alkohol, papierosy czy też dopalacze. Być może w tych gromadach zuchowych, drużynach harcerskich są Twoje dzieci, być może  Twoje wnuki  a jeżeli nie to  dzieci Twoich znajomych. Możecie pomóc,  naprawdę warto! Otrzymane fundusze pozwolą wesprzeć i wzbogacić działania statutowe, wychowawcze ZHP. Przyda się  każda zadeklarowana złotówka, tym bardziej, że już od dawna Związek Harcerstwa Polskiego nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na działalność przez wielu ludzi  postrzeganą jako bardzo  wartościową, pożyteczną i bardzo potrzebną.

 

Przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste.  Wystarczy wypełnić odpowiednio rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT  zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W przypadku szprotawskiego hufca wpisujemy numer KRS 0000282625 pod takim numerem w KRS widnieje Chorągiew Ziemi Lubuskiej  ZHP, w której skład wchodzi Hufiec Szprotawa. W kolejnej rubryce wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

 

Aby 1% podatku dochodowego dotarło do Hufca Szprotawa ZHP  należy zwrócić szczególną uwagę na kolejną w zeznaniu PIT rubrykę „Cel szczegółowy" - należy koniecznie tam wpisać:   Hufiec Szprotawa ZHP.

     Warto ten 1% swojego podatku   przekazać na Związek Harcerstwa Polskiego  bo:

  • ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce,
  • ZHP wychowuje dobrych, porządnych, uczciwych  ludzi,
  • ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym,
  • ZHP to organizacja o 100- letniej tradycji,
  • ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy,
  • ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, w dzieci Twoich znajomych,
  • ZHP to organizacja, która bardzo  Twojej pomocy,

Na co przeznaczymy otrzymane pieniądze? Podobnie jak w latach ubiegłych, na dofinansowanie  zlotów, rajdów, gier terenowych oraz biwaków, z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup drobnych nagród, pamiątkowych znaczków. Na zakup różnych materiałów biurowych, materiałów programowych niezbędnych do pracy śródrocznej gromad i drużyn. Wspomożemy też finansowo pracę gromad oraz drużyn ze środowisk wiejskich.  Pieniądze zadeklarowane dla konkretnych drużyn, gromad są wykorzystywane zgodnie z decyzją i pozostaną do dyspozycji tych jednostek.  

PODZIEL SIĘ TYM, CO I TAK MUSISZ  ODDAĆ FISKUSOWI,  ZADEKLARUJ NAM 1% SWOJEGO PODATKU!

 

POWRÓT