>>>    OSTATNIA   MODYFIKACJA  ZAWARTOŚCI  STRONY: 20  CZERWCA  2016 <<<

Dzisiaj jest!

Nie zapomnij!   

Biuro Hufca Szprotawa ZHP czynne w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00

PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO

Drużynowych hufca prosimy o zaktualizowanie stanu liczbowego Ewidencji ZHP prowadzonej drużyny najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.. Stan liczbowy drużyny na dzień 01.07.2016 r. będzie podstawą do naliczenia składki członkowskiej za  trzeci kwartał 2016 r. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie wszystkich danych ujętych w systemie ewidencja członków poszczególnych drużyn: stopnie, sprawności, data obietnicy, przyrzeczeni itp.

20 czerwca br. mija termin wpłat podstawowej składki członkowskiej za   drugi kwartał 2016 r. Składki wpłacamy na rachunek bankowy Przypominamy! - zgodnie z § 24, pkt.4 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego brak wpłaty należnej składki członkowskiej praktycznie oznacza wygaśnięcie członkostwa w ZHP.  Opłać zanim wygaśniesz!

PRZEPRASZAMY, NIESTETY BRAK JEST JUŻ WOLNYCH MIEJSC NA WSZYSTKICH TURNUSACH OBOZU, KTÓRY ORGANIZUJEMY. Obozowe Lato 2016 - zapraszamy do Niesulic nad  jezioro Niesłysz w woj. lubuskim. Informacje o obozie, druki obozowe do pobrania, formularz zgłoszeniowy  ...tutaj>>>

Biuro Hufca Szprotawa ZHP czynne w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00 W tym czasie można załatwić sprawy organizacyjne, opłacić składki, spotkać się z komendantką hufca, członkami  zespołu kształcenia oraz innych ciał statutowych hufca. W każdą ostatnią środę miesiąca dyżurować będą członkowie Komisji Stopni Instruktorskich hufca. W  miarę potrzeb istnieje możliwość zorganizowania jednorazowego dyżuru   w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z komendantką hufca lub szefem konkretnej komisji lub zespołu zadaniowego.

 Sprawdź swoją pocztę

Wniosek o konto pocztowe w domenie zhp.net.pl

Podstawy systemu Ewidencja ZHP

Zaloguj się do sytemu Ewidencja ZHP

Wniosek o zmianę w ewidencji  drużyny

Wniosek o nowy wpis w ewidencji drużyny

Zgoda rodzica na przynależność dziecka do ZHP

HUFIEC   SZPROTAWA

Dane adresowe  Hufca Szprotawa

Krótko o Hufcu Szprotawa

Stanowisko zjazdu hufca

Komenda Hufca  Szprotawa ZHP

Bieżący rozkaz komendantki hufca

Archiwum rozkazów komendanta hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Stopni Instruktorskich

Propozycje programowe 2016

Dokumenty wewnętrzne hufca

Archiwum publikacji na stronie

Linki do stron

Oficjalna strona ZHP

Dokumenty wewnętrzne ZHP

Chorągiew Ziemi Lubuskiej

5 DSH Słonecznego Szlaku

Urząd Miejski w Szprotawie

Urząd Miejski w Małomicach

Urząd Gminy w Niegosławicach

Serwis Miejski w Szprotawie

Muzeum Ziemi Szprotawskiej

Zespół Szkół Nr 2 w Szprotawie

Zespół Szkół Nr 1 w Szprotawie

Zespół Szkół  w Małomicach

Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach

11 L D K Pancernej

Gazeta Lubuska

TP Birkut

NAPISZ

 ®  stary lisek  &  xgoral