>>>    OSTATNIA   MODYFIKACJA  ZAWARTOŚCI  STRONY:  06 GRUDNIA  2016 <<<

Dzisiaj jest!

Nie zapomnij!   

Biuro hufca oraz dyżury komendantki hufca w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00. Telefon kontaktowy 695349072

21 (środa)  grudnia 2016 r. w godzinach 17.00 - 18,30 przedświąteczna zbiórka  kadry instruktorskiej szprotawskiego  hufca..

PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO

  ...więcej >>>

28 listopada zakończyliśmy nabór wolontariuszy 25 lokalnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej koordynowanego przez sztab nr 229. Nie mamy już wolnych miejsc w żadnych grupach. We wtorek 6 grudnia wysyłaliśmy do Fundacji WOŚP wszystkie zobowiązania wolontariuszy, wykaz zakwalifikowanych wolontariuszy w poszczególnych grupach ...tutaj>>>

Organizujemy lokalną, szprotawską edycję 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy upoważnienie  na działanie na rzecz Fundacji WOŚP podczas 25 finału. Powołanym przy szprotawskim hufcu ZHP  lokalnym sztabem kieruje harcmistrz Przemek Lisiecki. Jak zostać wolontariuszem, gdzie oraz w jaki sposób się zapisać. Podział na grupy terenowe, koordynatorzy lokalni grup  ...więcej>>>

Koniec roku coraz bliżej i powoli zaczynają gonić nas nie załatwione sprawy i terminy. Proponujemy nie odkładać na Świąteczny lub Sylwestrowy wieczór uzupełnień, powstałych zaległości w ciągu całego harcerskiego roku. Uporządkujcie ewidencję drużyny ( kto ma problemy kontaktujcie się z dh Przemkiem), zbierzcie zaległe (ewentualnie) i bieżące składki członkowskie - wpłaćcie je na rachunek bankowy hufca. Kto pracuje w zespołach lub komisjach - uporządkujcie protokoły z posiedzeń itp. Z kadrą instruktorską hufca spotykamy się 21 grudnia w godzinach 16,30 - 18,30 w Klubie Kajakowym WIARUSEK na przedświątecznym spotkaniu, podczas którego podzielimy się Ogniem Betlejemskim.

 Sprawdź swoją pocztę

Wniosek o konto pocztowe w domenie zhp.net.pl

Podstawy systemu Ewidencja ZHP

Zaloguj się do sytemu Ewidencja ZHP

Wniosek o zmianę w ewidencji  drużyny

Wniosek o nowy wpis w ewidencji drużyny

Zgoda rodzica na przynależność dziecka do ZHP

HUFIEC   SZPROTAWA

Dane adresowe  Hufca Szprotawa

Krótko o Hufcu Szprotawa

Stanowisko zjazdu hufca

Komenda Hufca  Szprotawa ZHP

Bieżący rozkaz komendantki hufca

Archiwum rozkazów komendanta hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Stopni Instruktorskich

Propozycje programowe 2016

Dokumenty wewnętrzne hufca

Archiwum publikacji na stronie

Linki do stron

Oficjalna strona ZHP

Dokumenty wewnętrzne ZHP

Chorągiew Ziemi Lubuskiej

5 DSH Słonecznego Szlaku

Urząd Miejski w Szprotawie

Urząd Miejski w Małomicach

Urząd Gminy w Niegosławicach

Serwis Miejski w Szprotawie

Muzeum Ziemi Szprotawskiej

Zespół Szkół Nr 2 w Szprotawie

Zespół Szkół Nr 1 w Szprotawie

Zespół Szkół  w Małomicach

Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach

11 L D K Pancernej

Gazeta Lubuska

TP Birkut

NAPISZ

 ®  stary lisek  &  xgoral